سخنان امام خمینی (ره) در مورد پیروزی انقلاب اسلامی

کمی عده، با اینکه قدرت روحی در کار باشد و انسجام در کار باشد و تعهد به اسلام در کار باشد، اسباب ضعف نخواهد شد .

 

دهه فجر,انقلاب اسلامی,سخنان امام خمینی

 

شما پیروزید، برای اینکه اسلام پشتیبان شماست . امام خمینی(ره)

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب •. •. •. •. •. •. •. •

 

شما پیروزید، برای اینکه خدا با شماست .

 

سخنان امام خمینی,پیروزی انقلاب اسلامی,سخنان امام خمینی در مورد دهه فجر

 

کسی که با خدا باشد خدا با اوست، و پیروزی با اوست .

 

سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن,سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی,دهه فجر

 

اگر تمام عالم هم به ضد ما قیام کنند و ما را هم نابود کنند، ما پیروزیم . امام خمینی(ره)

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن •. •. •. •. •. •. •. •

 

ما ترس نداریم، برای اینکه ما حقیم.وقتی حق هستیم، غالب هم بشویم ما حق هستیم، مغلوب هم بشویم ما حق هستیم .

 

سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن,سخنان امام خمینی,دهه فجر

 

این طور نیست که ما خوف این را داشته باشیم که شکست بخوریم.اولاً که شکست نمی خوریم، خدا با ماست؛ و ثانیاً بر فرض این که«شکست صوری» بخوریم «شکست معنوی» نمی خوریم ،و پیروزی معنوی با اسلام است، با مسلمین است .

 

انقلاب اسلامی,سخنان امام خمینی,پیروزی انقلاب اسلامی

 

شما حق هستید و در مقابل باطل ایستاده اید؛ و حق پیروز است . امام خمینی(ره)

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در مورد دهه فجر •. •. •. •. •. •. •. •

 

کشوری که تمام قشر هایش اینطور مُهیّا برای فداکاری هستند، این کشور پیروز است.

 

سخنان امام خمینی,دهه فجر,سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن

 

شما حق هستید، در مقابل باطل ایستاده اید.استقامت می خواهد؛ تا استقامت در کار نباشد نمی توانید به پیروزی نهایی برسید .

 

انقلاب اسلامی,سخنان امام خمینی,دهه فجر

 

ما با دست خالی بر این قدرت فوق العاده شیطانی، که همه قدرتها دنبال او بودند، غلبه کردیم . امام خمینی(ره)

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن •. •. •. •. •. •. •. •

 

پیروزی را شمشیر نمی آورد، پیروزی را خون می آورد .

 

انقلاب اسلامی,سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی,دهه فجر

 

مادامی که در مسیر حق باشیم پیروزیم .

 

دهه فجر,انقلاب اسلامی,سخنان امام خمینی

 

ما می خواهیم به همه دنیا نشان دهیم که قدرتهای فائقه را هم می توان به نیروی ایمان شکست داد .

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب •. •. •. •. •. •. •. •

 

ملتی اگر قیام کرد، با حفظ قدرت ایمان، هیچ قدرتی، در مقابل آن نمی تواند بایستد.

 

سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی,دهه فجر,امام خمینی

 

جمعیتی که پشتوانه اش خداست شکست ندارد .

 

پیروزی انقلاب اسلامی,سخنان امام خمینی در مورد دهه فجر,سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن

 

مقصد که الهی شد دنبالش پیروزی است .

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در مورد دهه فجر •. •. •. •. •. •. •. •

 

با رفتار و اخلاق اسلامی، این قدرتی که شما را به پیروزی رسانده است حفظ کنید .

 

سخنان امام خمینی،سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی,دهه فجر

 

برادران من! با اتکا به ایمان و اسلام بود که ما پیروز شدیم . امام خمینی (ره)

 منبع:بیتوته

/ 0 نظر / 39 بازدید