جلسه اعضای گروه نمایش محبین اهل بیت(ع)

به گزارش روابط عمومی کانون فرهنگی وهنری امام حسین (ع) مسجد حسینیه کاج اولین جلسه هیات امنای گروه نمایش محبین اهل بیت (ع) کانون درمحل کانون وکتابخانه جهت برنامه ریزی ومقدمات تمرین گروه وارائه طرح جهت نمایشنامه تشکیل شد که اعضا پس از صبحتهای که باهم داشتند مقر شد طرح نمایشنامه اولیه تهیه ودرحین اجرای نسبت به آماده نمدن نمایشنامه اقدام شود

 

/ 0 نظر / 25 بازدید