هفته پژوهش بر پژوهشگران و فنافرینان عرصه علم و عمل مبارک باد

رهبر معظم انقلاب می فرمایند :
باید اهل علم در محیط دانشگاه به تولید علم با نگاه مبتکرانه و سازنده بپردازند
- علم، پیشرفت علمی و فراگیری نیاز اول کشور است
- پیشرفت علمی بدون تحقیق امکان ندارد
- علم و تحقیق کلید قطعی پیشرفت کشور است
- تحقیق علمی فقط به معنای فراگیری و تقلید نیست، تحقیق ضد تقلید است
- پیشرفت کشور نیازمند حرکت علمی بسیار قوی است
- تولید علم و تحقیقات، حیات آینده کشور است
برای خدمت رسانی بهتر به مردم، کارهای دقیق پژوهشی لازم است
عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد
اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد; نتیجه اش یک جا ایستادن، در جا زدن و با دنیای پیرامون خود به تدریج بیگانه تر شدن است

منبع : http://salehshahreza.blogfa.com

/ 0 نظر / 20 بازدید