ماهیت وحدت و اتحاد و انسجام از دیدگاه امام خمینی

الف) اهمیت وحدت ملی :

از نظر امام خمینی (ره) وحدت نه به عنوان نیاز مردم مسلمان ایران که به منزله نیاز دائمی مسلمانان جهان بشمار می آید چرا که تأمین منافع مشترک مسلمانان در سایه ممانعت از مواضع بیگانگان و جلوگیری از تسلط آنان به مقدرات کشورهای اسلامی مسیر است به نظر ایشان وحدت و همدلی مردم نیروهای انقلابی همانطور که در روند نهضت اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار بوده در حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز حائز اهمیت فراوانی است.

در اندیشه ی حضرت امام خمینی (ره) اهمیت وحدت ملی از دو بعد درونی و بیرونی برخوردار است که به شرح آن می پردازیم .

اهمیت درونی وحدت ملی :

از دیدگاه امام خمینی (ره) وحدت ملی هم در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشته است هم ضامن حفظ دستاوردهای آن بشمار می آید لذا شایسته است انسجام ، وحدت درونی بر اساس ارشهای مکتبی همچنان مستحکم و پایدار باقی بماند تا طریق سازندگی و توسعه تداوم یابد.

1- وحدت مردم در روند نهضت اسلامی :

امام خمینی (ره) همواره رمز پیروزی و بقای انقلاب را در دو چیز میدانسته اند :

1- کلمه توحید : « انگیزه الهی داشتن و مقصد عالی را حکومت اسلامی دانستن »

2- وحدت کلمه : « یکپارچگی و اجتماع پرشور مردم و حضور در صحنه های گوناگون »

ایشان وحدت را به عنوان رکن اساسی در جریان انقلاب اسلامی بیان می دانستند و می فرمودند :

ابعاد قیام همه قشرها را گرفته است اختصاص به یک دسته ای یا دسته ی دیگر ندارد . . . [30]

همچنین به سیاستمداران توصیه فرمودند :

«آگاهی مشارکت نظارت همگانی‌سیاسی مردم باحکومت‌ضامن حفظ نظام وامنیت‌ملی کشور است»

2- وحدت همدلی نیزوهای انقلابی برای حفظ نظام :

امام خمینی (ره) همانطور که پیروزی نهضت را مدیون وحدت و همدلی تمام قشرهای جامعه می‌دانستند حفظ نظام را در تمام مقاطع بر اساس محور وفاق میسر می‌داند لذا بر لزوم وحدت بین مردم و حفظ برادری و اخوت در تمامی احوال تأکید داشتند و آنرا برای حفظ اصلاح امری واجب و ضروری بر می شمردند.

« اگر با هم نباشید شکست می خورید اگر شکست بخورید اسلام شکست می خورد .[31]

در جای دیگری می فرمایند:

« تکلیف است برای همه ما که این جمهوری که به اینجا رسیده است تا آخر حفظ کنیم تا آخر حفظ کردن این است که هر روز محکم کنیم برادری خودمان را .» [32]

همچنین می فرمایند :

« بین خودتان برادر باشید حفظ کنید این برادری رابا حفظ برادری شما به اینجا رسیدید و یا حفظ برادری باید جلو بروید .»[33]

بر اساس تعالیم قرآن رابطه ای که بین مؤمنان ایجاد می شود رابطه ای است که از آن به اخوت و برادری یاد می گردد . اِنَّما المُومِنونَ اِخوَه[34]

همچنین به تعبیر قرآن اینگونه برادری به برادری ایمانی و اسلامی تعبیر شده است که مایه و ریشه الفت دوستی و محبت بین قلب های مومنین شده است.

و اما ویژگی های برادری اسلامی ایمانی :

1- انسجام و همگرایی مردم در راه مشترک با هدف مشترک

2- اعتصام به حبل الهی و خدایی بودن مبنا و ملاک وحدت

3- وجود الفت بین دلها و قلوب اعضای جامعه

4- یکرنگی و صداقت بین اعضای جامعه

امام خمینی (ره) با اشاره به این آیه انِّما المُومِنونَ اِخوَه [35]تأکید دارد که راه داشتن استقلال و رهایی از تعدیات بیگانگان وجود چنین برادری است و راه حفظ و تداوم انقلاب و حفظ کشور پیوند برادری و یا وحدت حقیقی و مبتنی بر الفت در بین افراد جامعه است و این خود یک تکلیف دینی و شرعی است.

« ... این نعمت بزرگترین نعمت است – این نعمت الهی را ما باید حفظش کنیم مادامی که این نعمت الهی را ما حفظ کردیم در امان هستیم از همه شیاطین و آن روزی که ما این نعمت را – خدای نخواسته از دست بدهیم آن روز است که خلل وارد می شود به کشور ما . [36]

3- سازندگی وتوسعه :

از نظر حضرت امام (ره) وحدت موجبات سازندگی کشور و توسعه جامعه ایران پس از انقلاب را در زمینه ها و ابعاد مختلف سیاسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی فراهم می آورد.

ایشان می فرمایند :

« ما و همه ملت دست به دست هم بدهند و این خرابی ها را بسازند دست به دست هم بدهید و مشکلات را رفع کنید . »[37]


اهمیت برونی وحدت ملی :

امام خمینی (ره) حفظ وحدت ملی و حضور آحاد و اقشار مردم در صحنه را موجب رفع فشارهای خارجی می دانسته واز نظر ایشان پیروزی انقلاب اسلامی منافع بسیاری از کشورها و ابر قدرتها را به خطر انداخته است از این رو طبیعی است که قدرتها بیگانه برای دستیابی به منافع از دست رفته خود همواره در صدد شیطنت های مختلف می باشند.

1- دشمن شناسی و دشمن ستیزی :

امام خمینی (ره) علاوه بر تشویق ملت و دولت به تحکیم وحدت در مقابل بیگانگان و دشمنان نظام کشور را به ریشه ها و عوامل ایجاد تفرقه و جدایی در میان ملت اشاره می کردند . ایشان دشمن شناسی و شناخت بیگانگان را به عنوان عامل اصلی تفرقه بین مردم مسلمانان ایران و توجه به تلاش قدرتهای بزرگ برای تأمین استعماری خود را موجب تحقق وحدت ملی بر می‌شمردند.

2- مقابله با منفعت جویی های قدرت های بزرگ در کشورهای اسلامی :

امام خمینی (ره) معتقد بودند که وحدت درونی در جامعه اسلامی ایران با تحقق وحدت بیرونی بین ممالک اسلامی ارتباط و تداوم دارد.

ایشان می فرمودند : من خوشبختم که جمهوری اسلامی بعضی فرصت ها را به ما و ملت ما نصیب می کند و از آن فرصت ها ملاقات باقشرهای مختلف و مذاهب مخلف و دین های مختلف است و ما همه در تحت لوای مجتمع هستیم ایران مال همه است و توحید مذهب همه است مبدأ و معابده ایده همه است و ما این مشترکات را داریم ملت واحده هستیم و لازم است که در مسائل ایران همه در صحنه باشیم . همه با هم ید واحده باشیم . . . . با هم تشریک مساعی کنیم در اینکه یک راه پیدا کنیم برای جلوگیری از ستم در تمام قشرهای انسانها دنیا . [38]

3- ممانعت از نفوذ بیگاناگان درامور داخلی کشور :

امام خمینی (ره) کارکرد کلمه بین مردم را همبستگی برای مقاله با دشمنان وشکست ابر قدرتها می دانستند ایشان می فرمایند « هیچ قدرتی نمی تواند بر یک ملتی که همراه هم هستند و با هم هستند هیچ قدرتی نمی‌تواند با او مقابله کند. » [39]

ماهیت وحدت و اتحاد و انسجام از دیدگاه مقام معظم رهبری:

از عناصر زیر بنای تشکیل یک جامعه و یا امت دارا بودن وحدت اجتماعی و یا به عبارتی انسجام اسلامی است انقلاب اسلامی در دوران مبارزه برای پیروزی و پس در مرحله مقابله با دشمنان خارجی و داخلی همواره از اصل وحدت بهره برده است تا جایی که می توان رمز پیروزی این انقلاب بی نظیر را وحدت کلمه پیرامون ارزش ها و مبانی اسلامی دانست از این رو شکاف در وحدت آسیب آفتی خطر ناک برای این شجره طیبه می باشد.

مقام معظم رهبری می فرمایند :

« برای این ملت هیچ عاملی مضرتر از اختلاف و تفرقه نیست سهم مهلک برای ملت ما و تمدن ها و انقلاب ها اختلاف است اگر بهترین ملت ها دچار اختلاف و دو دستگی شوند همه نیروی حیاتی خودشان نه تنها از بین می رود بلکه در جهت ویرانی کشور به کار می افتد. » [40]

ایشان می فرمایند:

« آن چیزی که ابرقدرت ها را درمقابل ملت ایران مرعوب کرده است در وجه اول وحدت کلمه بود . » [41]

همچنین می فرمایند:

وحدت ملی همان جیزی است که می تواند پشتوانه همه تلاش های دولتمردان و مبارزان و دلسوزان این کشور واین انقلاب باشد بدون وحدت ملی این کشور بزرگترین نیروی خود و مایه عظمت خود را نخواهد دانست . . . . وحدت ملی شعار اساسی و حیاتی برای کشور ماست و مخاطب این شعار افراد خاصی نیستند همه هستند آحاد مردم مسئولند . . . وحدت ملی برای همه ملت شعار بزرگی است. [42]

پایه های وحدت ملی و انسجام :

1- مبانی دینی و مکتبی

امام خمینی (ره) گرچه حفظ اسلام و پیاده نمودن احکام آن را از کارکردهای وحدت ملی بر می شمردند اما در عین حال بر نقش اسلام به عنوان عامل وحدت مسلمانان و تحکیم وحدت ملی تأئید می کردند.

آری ! حکومت دینی در تربیت مردم و اصلاح جامعه و تحکیم وحدت در جامعه نقش بسزایی دارد .

امام خمینی (ره) می فرماید :

« حفظ اسلام به حفظ وحدت است . . . . همه با هم برای رضای خدا باشید همه با هم برای این باشید که اسلام را تقویت کنید. » [43]

2- مصلحت عمومی :

یکی دیگر از پایه های اساسی وحدت ملی و انسجام اسلامی « مصلحت عمومی » است که با مصالح جماعت و صلاح امت تعبیر می شود، هرگاه مصالح عمومی جامعه ایجاب نماید باید از اختلافات جزئی به راحتی چشم پوشی کرد و خواسته های فردی و گروهی را فدای مصالح جمع نمود.

امام خمینی (ره) می فرماید :

« امروز روزی است که باید تمام قدرت ها هماهنگ باشند و همه حفظ نظم بکنند که اگر نظام به هم بخورد وضعیت به هم بخورد و همه خودشان را فدای اسلام بدانند . . . . شما مهیا باشید نروید سراغ اختلافاتی که خودشان دارند با هم ، شما بین راه هستید اختلاف ها را کنار بگذارید . . . . » [44]

3- مقاومت و پایداری :

تقویت روح استقامت و مقاومت بنای دیگر وحدت ملی و انسجام می باشد .

حضرت امام ره در این باره می فرماید :

شرط اینکه ما بتوانیم مقاومت کنیم بتوانیم حفظ کنیم این کشور را شما بخواهید حفظ بکنید حیثیت ملی خودتان را حیثیت اسلامی خودتان را شرطش این است که با هم باشید»[45]

4- قانون گرایی :

یکی از نکات مهم برای حفظ نظام و تحقق وحدت ملی « قانون گرایی است »

یکسان داشتن همگان در برابر قانون از محوری ترین عوامل وحدت ملی بشمار می رود پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) حکومت را برای حاکمیت قوانین الهی می خواستند تا در سایه تشکیل حکومت قوانینی جاوید اسلام را حفظ و اجرا کنند.

5- بیداری ، آزادی و آزادگی :

قطعاً یکی از ارزش های والای اجتماعی وجود فضای مناسب برای تفکر و اندیشه و نیز اظهار نظر و نقد برنامه ها و عملکرد مسئولان و مدیران نظام و مبارزه با خفقان و استبداد که از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی و برخواسته از متن دستورات دینی می باشد آزادی توأم با آگاهی و ایمان زمینه است برای رشد و تعالی انسان و بروز و ظهور استعداد های الهی نهفته در آدمی .

امام خمینی (ره) با آگاهی از گذشته تاریخ ملت مسلمان ایران که همواره تحت سیطره ظلم و جور بودند وحدت ملی را در سایه آزادی و آزادگی و بیداری و هوشیاری مردم ضروری می دانستند . اسلام بزرگترین مدافع راستین این ارزش مقدس بوده و انقلاب اسلامی پس از قرن ها حاکمیت خفقان و استبداد ، توانست اساس آزادی انسان را در جامعه برقرار کند . همچنین قرآن کریم یکی از اهداف مهم پیامبر اعظم (ص) را آزاد کردن انسان ها از بند ها و زنجیرهای که دراندیشه و عمل گرفتار آنند معرفی می کند .

و یَضَعَ عَنْهُمْ اِصرَهُم وَ الاَغلال التَی کانَت علیهِم[46]

و غل و زنجیرهائی که بر آنان بود ، بر گیرد »

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداوند به عنوان یکی از پایه های ایمانی نظام در جهت حفظ ارزشها نظام تأکید شده است.[47]

نتایج وحدت در تحقق اهداف دولت اسلامی

همانطوری که گفته شده نظام جمهوری اسلامی ایران از آنجائی که پایداریش بر دوش مردم بوده لذا در مقام حفظ و ثبات آن نیز مردم نقش برجسته ای دارند. به قول حضرت امام خمینی (ره) که می فرماید : یک کشوری را بخواهید اداره کنید . . . تا شرکت مردم نباشد و « تا حضور مردم» نباشد نمی شود اداره صحیح بشود.» بنابراین اتحاد ملی و وحدت مردم علاج همه ی مشکلات کشور و تجلیلگاه اصلی قدرت و امنیت به شمار می آید و هر چه مقاوم سازی امنیت کشور، بر اساس حضور و مشارکت گسترده مردم در تمام صحنه هاست .

از این رو نتایج داشتن وحدت

1- مسأله حضور حداکثری در جهت تحقق نظام و ثمرات عالی برای حفظ نظام

2- بیمه کردن کشور در مقابل حوادث گوناگون داخلی و خارجی

3- اقتدار نظام اسلامی در مجامع بین المللی

4- مرعوب نشدن دولت در مقابل تهدید های دشمن

5- شکست توطئه های تبلیغی و روانی دشمن در نامقبول نمایاندن نظام نزد مردم

6- زنده کردن فضای زندگی پیشرفت و رفاه و تعالی کشور در نیل به اهداف عالیه و بسترسازی ظهور حجت حق.

7- استحکام و پایداری نظام .

همه باید :

زمینه های فراوان همگرایی همدلی میان مسلمانان یعنی دین اسلام ، پیامبر اعظم(ص) کتاب آسمانی واحد در کنار دشمنان مشترک را مدنظر قرار دهیم در مجموع تأکید بر هویت ملی و عنصر ملیت در کنار عنصر مذهب ودین ، دستاورد ها عزت و استقلال و رویکرد مثبت ارزشهای آداب و رسوم سنن در قالب فرهنگ اسلامی و ایرانی ، وحدت ملی ، و حضور و مشارکت عمومی را متجلی کرده و باعث تقویت اصل اتحاد و مشارکت در نظام و حفظ و تثبیت آن شده است همیشه و در همه حال باید در حفظ این نظام کوشا باشیم.

 



/ 0 نظر / 26 بازدید