امام عشق ! دل نوشته ای برای حضرت امام خمینی (ره)

خمینی جان ! هرکه تورا واندیشه های پاکت را خوب شناخت،طریق صحیح و نزدیک رسیدن به خدای داور و مهربان را شناخت و در راهت آنچنان صادقانه و مخلصانه خدمت کرد وذوب شد که مست و مجنون تمام بود و نبودش را به باد فنا و نیستی داد ، اما من....!

خمینی جان ! اونروزی که حرف وپیشگوئی گران سنگ وپرمغز سردار شهید حمید باکری را درگرماگرم جنگ شنیدم که میگفت : (( دعا کنید که خداوند شهادت را نصب شما کند ! درغیر اینصورت زمانی فرا میرسد که جنگ تمام میشود و رزمندگان امروزی آنروزها سه دسته میشوند ! دسته ای به مخالت با گذشته خود برمی خیزند و ازگذشته خود پشیمان می شوند ! دسته ای دیگر راه بی تفاوتی برمی گزینند و در دنیا وزندگی مادی غرق میشوند ! دسته ای هم به گذشته خود وفادار می مانند و چنان احساس مسئولیت میکنندکه ازشدت مصایب و غصه ها دق خواهند کرد ! پس از خداوند بخواهید بارسیدن به شهادت از عواقب زندگی پس از جنگ در امان بمانید،چون عاقبت دو دسته اول ختم به خیر نخواهد شد و جزو دسته سوم ماندن هم بسیار سخت و دشوار خواهد بود !.)) آنقدر خام و نزدیک بین بودم و آرزوی دیدن پیروزی و پایان جنگ را داشتم که حرفهای هدایت گروراه گشای اون سردار خاکی و صادق را نادیده گرفته و اونقدر پشت گوش انداختم تا درنهایت جنگ تمام شد وکارون رفت و بساط عاشقی و عشقبازی جمع شد ...!

خمینی جان ! خیلی زمان نبردکه پیشکسوتان جنگ را تو کوچه و پس کوچه های زندگی روزمره سرگردان و به فراموشی سپردند..! بچه های جنگ هم که همه چیزشون را عاشقانه و بی چشمداشت باخته بودند!اونقدر بی مهری و جفا از سرداران سازندگی و کارگزارشون دیدن و حکایت های غارت و چپاول بیت المال از این و اون شنیدن که کم کم خسته و درمانده، یک به یک از صحنه عقب کشیدن و زمان تجلی سخنان شهید باکری فرا رسید وتازه اونوقت بود که فهمیدیم! بنده خدا ! کجاها را می دیده و چی داشته میگفته !   

خمینی جان ! با تمام این حرفها ، بازم هروقت نامت را میشنوم ویا عکس زیبایت را می بینم، دوباره درسنگ فرش وجودم عطر گام هایت گل میکند و عقل و جانم چنان مست و شیدا میشود که ازاعماق وجودم ندا می آیدکه مردانه ایستاده ام تا نهایت دنیا ، برعهدی که با تو بسته ام ، ای امام عشق...!

 خمینی جان ! آقای خوبم ! کاشکی مرا هم با تمام نواقص وکاستیهام با خود می بردی ..!

دل نوشته ای برای حضرت امام خمینی (ره)

 

آن دل که به یاد تو نباشد دل نیست

قلبی که به عشقت نتپد جز گل نیست

آن کس که ندارد به سر کوی تو راه

از زندگی بی ثمرش حاصل نیست

دل نوشته ای برای حضرت امام خمینی (ره)

با ذکرصلواتی یاد و نام تمامی شهیدان دل باخته حق و حقیقت را گرامی داشته

و برای فرج آقا صاحب عصر و زمان (عج) دعا کنیم .

(با التماس دعا )


منبغ: دلباخته

/ 0 نظر / 332 بازدید