فرارسیدن عید سعید قربان مبارک

اجتماع عظیم حج از بعد فردى فرصتى براى خودسازى و از بعد اجتماعى، زمانى براى همنوایى مسلمین با یکدیگر است. مسلمانان اقوام و ملت هاى مختلف در پرتو فرصت کم نظیر حج از آلام و دردهاى یکدیگر آگاه مى شوند تا در سایه تعاون و همکارى ، آنها را حل کنند. این گردهمایى بزرگ و بى نظیر فرصت مناسبى است براى اتحاد اسلامى و دفع مقاصد شومى که دشمنان در سر مى پرورانند. حج فرصت مغتنمى براى شکوفایى و پویایى امت اسلام در صحنه هاى اجتماعى، فرهنگى و سیاسى است که با توجه به قابلیت هاى فراوان مسلمانان و کشورهاى اسلامى، هرگز از آن استفاده مطلوب نشده است. وقتى در بین مسلمانان آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکاى لاتین قرار مى گیرى، بیدارى اسلامى را احساس مى کنى. احساس مى کنى که مسلمانان از خواب تاریخى خود برخاسته اند و رفته رفته به آگاهى اجتماعى لازم و مطلوب مى رسند. گویا پس از یک قرن تلاش مسلمانان اجتماعى و روحانیون آگاه شیعه و سنى، رفته رفته امت اسلام بر جایگاه خویش در جهان امروز، فرصت هاى از دست رفته و مکر و تزویر دشمنان وقوف بیشترى مى یابند. اصلاً یکى از فلسفه هاى وقوف در مشاعر مقدس هم شاید همین باشد. تأمل و خودشناسى درونى و آگاهى از وضعیت اجتماعى سایر هم دینان خود.

موسم عید است. روز شادى مسلمانان . روز قبولى در جشن بندگى خداوند. اى مسلمان حج گزار و اى کسى که در شکوهمندترین آیین دینى از زخارف دنیا دور شدى و به او نزدیکتر. ایام حج را نشانه اى از پاکیزگى ، رهایى، آزادگى، آگاهى و معنویت بدان. بدان که زمین سراسر حجى است که تو در آنى و باید با سادگى، وقوف در جهان درون و بیرون و قربانى کردن همه آرزوهاى پوچ دنیوى ، خود را براى سفر بزرگ آماده کنى. انسان مسافر چند روزه کاروان زندگى است. سلام بر ابراهیم، سلام بر محمد و سلام بر همه بندگان صالح خداوند.

منبع:رحما

/ 0 نظر / 28 بازدید