کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد کاج
به نام خدا،کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد حسینه کاج، در سال 1390 در روستای خورمیز سفلی، واقع در شهرستان مهریز تاسیس شد.هدف این وبلاگ ارسال مطالب فرهنگی هنری و گزارش عملکرد کانون می باشد.
سخنان چنداز پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع ) درباره جوان

رسول اکرم(ص) فرمود: به شماها درباره نیک کردن به جوانان سفارش م کنم زیرا که آن ها دل رقیق تر و قلب فضیلت پذیرتر دارند.
خداوند مرا به پیامبر بر انگیخت تا مردم را به رحمت اله بشارت دهم و از عذابش بترسانم.
جوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند، ول پیران از قبول دعوتم سرباز زدند و به مخالفتم برخاستند و دچار قساوت و سخت دل شدند.
▪ علی (ع): دریاب جوان ات را قبل از پیر و سلامتت را قبل از بیمار.
امام صادق (ع)از پدران خود، روایت کرده است که: سلامت، نیرومند، فراغت، جوان، نشاط و ب نیاز خود را فراموش منما و در دنیا از آن ها بهره بردار کن و متوجه باش که از آن سرمایه ها عظیم به نفع آخرت خود استفاده کنی.


امام صادق (ع): از مواعظ لقمان حکیم به فرزند خود این بود که فرزندم! بدان فردا که در پیشگاه اله برا حساب حاضر م شو ،درباره چهار چیز از تو م پرسند: جوان ات را درچه راه صرف کرد؟ عمرت را در چه کار فان نمود؟ ثروتت را چگونه به دست آورد؟ و آن را در چه راه مصرف کرد ؟
رسول اکرم (ص): در قیامت هیچ بنده ا قدم از قدم برنم دارد تا به این پرسش ها پاسخ دهد: اول آن که عمرش را درچه کار فان نموده و جوان اش را در چه راه صرف کرده است.
عل (ع): دو چیز است که قدر و قیمتشان را نم شناسد، مگر کس که آن دو را از دست داده باشد، یک جوان و دیگر تندرست است.
رسول اکرم (ص) به ابوذر غفار فرمود: پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت بشمار؛ جوان ات را قبل از پیر، سلامتت را قبل از بیمار، تمکنت را قبل از تهیدست، فراغتت را قبل از گرفتار، زندگان ات را قبل از مرگ.
▪ رسول اکرم (ص): بر مرد با ایمان لازم است که از نیرو خود به نفع خویشتن استفاده کند و از دنیا خود برا آخرت خویش، و ازجوان خود پیش از فرا رسیدن ایام پیر و از زندگ پیش از رسیدن مرگ.
▪ رسول اکرم (ص): فرشته اله هر شب به جوانان بیست ساله ندا م دهد (برا سعادت و رستگار خود) کوشش و تلاش کنید.
ی رسول اکرم (ص ) :خداوند هفت گروه را در سایه رحمت خود جا م دهد، روز که سایه ا جز سایه او نیست اول زمامدار دادگر و دوم جوان که در عبادت خداوند، پرورش یافته باشد.
▪ علی (ع): کس که نفس شرافتمند و با عزت دارد، هرگز آن را با پلید گناه ، خوار و پست نخواهد ساخت .
▪ علی (ع): چه بسا لذت کوتاه و شهوت زودگذر که غصه و اندوه فراوان به دنبال دارد.
 
منبع : روزنامه خراسان

ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۳ساعت ٤:٢٤ ‎ب.ظ توسط کانون امام حسین(ع) نظرات ()