کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد کاج
به نام خدا،کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد حسینه کاج، در سال 1390 در روستای خورمیز سفلی، واقع در شهرستان مهریز تاسیس شد.هدف این وبلاگ ارسال مطالب فرهنگی هنری و گزارش عملکرد کانون می باشد.
 

ریواس چیست وچه خواصی دارد

مقدمه

    ریواس گیاهی است که درفصل بهار می رویدکه ساقه زیرزمینی آن برزگ وزرد مایل به قهوه ای یانارنجی است که داری برگهای بزرگ ودارای انواع متفاوتی می باشدوریواس خوراکی درنقاطی ازایران دارای نواحی ماسه ای و شنی است رویش می کندمخصوصا درنقاط بلندایران وبیشتر درخراسان بوده وهمین گیاه درشهرستان مهریز درمسیر جاده علی آباد  به مروست  درکنارجاده درفصل بهار می رویدوریواس بومی آسیا وبه احتمال زیاد سیبری یاکوههای هیمالیا بوده ودرقرن شانزدهم هم دراروپا کشت می شده است  وبراساس شواهدی که است قبل از میلاد مسیح این گیاه درچین بعنوان دارو استفاده می گردیدواین گیاه دما پایین راتحمل می کنند وبرگهای آن دردمای پایین صورتی ویاقرمز است ودردمای حدود 30درجه سبز تیره می باشدوریواس درمناطق پرباران عملکرد بیشتری دارد ودرخاکهای سبک وحاصلخیز رشدخوبی داشته وخاک آن به پتاسیم زیادی نیازدارد.

   ریواس دارای ریشه معمولی بوده که تا دومتر درخاک رشدمی کند ودر مقابل سرما ویخبندان مقاوم می باشد ودارای دونوع ساقه است یک ساقه زیرزمینی ودیگری ساقه هوایی است که حدود یک متر رشد می نمایدودارای برگهای است که نسبتا پهن بوده ودمبرگ قسمت خوراکی آن را تشکیل می دهد،گوشتی بوده وحدود نیم متر می رسدوتعدادزیادی به صورت خوشه درانتهای ساقه اصلی گل  رویش می کنندورنگ آنها سبز بوده وبذر را تشکیل می دهند.


نویسنده:سیدناصرمیربلوکی

    ریواس که بیشتر ساقه یادمبرگ ضخیم وتربیت شده دارد ودربازار عرضه می گردد وآن گونه ای از گیاه ریوند بوده ودربیشتر نواحی خراسان ازجمله اطراف نیشابور تاکاشمر وگناباد می رویدودارای برگهای بسیار پهن ومدور می باشدوروستائیان برای رشد وضخیم شدن دمبرگ ویاساقه برگهاکه همان ریواس مورد نظر است اطراف آن را خاک داده ویا سنگ می چیندتارشد ونموبرگها به ساقه هایادمبرگهای گیاه منتقل شودودمبرگها ارتفاع بیشتری یافته وضخیم می شوندودرنتیجه برگهای کوچک وساقه قوی می گردد ولی آنهایی که دست نمی خورندهمچنان دمبرگ لاغروکوتاه وبرگهای پهن وبزرگ دارند که روی زمین باقی می مانند.

اهمیت ریواس درارزش غذایی

   ریواس گیاهی است که دارای ساقه های سفید وستبر که بلندیش به یک متر رسیده ودرسرساقه آن برگ بزرگی وپهن شبیه پنجه مرغابی می رویدساقه اش لطیف وآبدار وطمعش ترش مطبوع ودارای مقدار زیادی ویتامین ث می باشدوخام خورده می شودودرپختن بعضی خوراکیهانیز کاربرددارد واز ساقه ریواس شربت هم  تهیه می کنند که نوشیدن آن مطبوع است..

    ریواس دارای عناصری ازقبیل پتاسیم،کلسیم،پروئتین،قند،آهن،ویتامینهای آ،ب،پ وث می باشد ودمبرگهای آن که بخش قابل استفاده آن می باشد دارای مقدار اسیدهای آلی که برای رفع عطش وایجاد سهولت درهضم غذا مفیداست

    ساقه خوراکی ریواس  که سفید یا سبزووحشی می رویدوطعم آن ترش وشیرین است ساقه این گیاه  که علفی وازخانواده مختلف هفت بند است ساقه ودمبرگهای خوراکی دارند.

خواص درمانی ریواس

    معمول ترین آن دارویی بودن آن است که قرنها درپزشکی جهت معالجه مردم مورد استفاده قرار می گرفته واین گیاه درداروسازی کاربرد داردطبیعت سرد داشته ودارای ویتامینها واملاح معدنی گوناگونی است وبرای کل اعضای بدن ماده غذایی خوبی می باشد وتاثیر شگفت انگیز ومعجزه آسایی داردوبرای تقویت معده وکبد مفید می باشد وخوردن آن برای بیماران تب دار وبی اشتها مفید بوده ویرقان،وسواس وسستی را درمان می نمایدومی توان با100گرم  ازآب ریواس رامیل نمودصفرا ودل بهم خوردگی رارفع کردوبرای حصبه،اسهال وبیماری صفروای مفید بوده وکرم کش است خوردن آن را نباید دربرنامه غذایی ازیادبرد وریواس برای تهیه خورش،کمپوت،مربا وشربت مورد استفاده قرار میگیرد وسعی شود که درمصرف آن زیاده روی نگرددریواس نخستین عمل گوارشی  خودرا دردهان،باتحریک جوانه های چشایی ،باطعم تند مطبوعش که احساس تمیز کردن حفره دهان را می دهدآن راآماده می کندکه مزه  غذا رابدهد موقعی که آن به معده می رسد عوامل گوارشی آن کاملا بکار می افتد،که سبب افزایش جریان شیره معده ای وباعث گردش آن می شود ومحتویات معده را بجریان می اندازدودرتنظیم جذب چربیها کمک می کند وبه عنوان فعال کننده دستگاه گوارش ونافل نمکهای صفری ومحرک ترشح شناخته شده است واین گیاه درمعده سبب افزایش ترشح معده وتحریک آن می شود ودرنتیجه باعث بهبود عملکردمعده می گردد.

    تیره هفت بند ریواس خواص دارویی داردبنامهای ریوند وریوند چینی  معروف است ریشه ریوند دربازار دارویی ایران بعنوان ملین وضدیبوست واشتهاآورد مصرف می شودوبه آن سابقا درتهران مرحم کوفت می گفتند.

سایر مصارف ریواس

ریواس به علت خاصیت اسیدی، برای پاک کردن ظروفی که آثار سوختگی مواد غذایی در آنها به جای مانده باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

افرادی که موی آن ها قهوه ای کم رنگ است، با استفاده از ریشه ی این گیاه می توانند به رنگ موی طلایی دست یابند. برگ های ریواس را می توان به عنوان حشره کش موثر برای دفع حشرات به کار برد.

ریواس با طعم منحصر به فرد خود، در بیشتر پس غذاها ( دسرهاوشیرینها ) استفاده می شود. تا پیش از قرن 18میلادی کاربردی در پخت غذا نداشت.

گیاه یاد شده تا یکی دو روز در یخچال قابل نگهداری است. برای نگهداری طولانی تر ریواس، پس از بریدن ساقه ها، آن را منجمد می کنند. اگر ساقه های ریواس به طور خام مصرف شود، به شدت ترش خواهد بود. به طور معمول آن را با شکرباعسل  می پزند و یا در کیک ها مورد استفاده واقع می شود.

همچنین به تنهایی یا همراه با توت فرنگی در تهیه ی ژله و مرباها به کار می رود. چاشنی هایی که با ریواس مصرف می شوند، عبارتند از لیمو  ، دارچین و زنجبیل.

   ریواس دربیابانهای اطراف بعداز علی آباد مهریز دردوطرف جاده که درهنگام فصل آن درچند هکتار بصورت وحشی می روید که دربهار می باشد واین گیاه که دارای املاح معدنی بسیاری است باید به آن توجه شود وازآن درموارد خوراکی وپزشکی ودرمانهای برخی بیماریها استفاده گرددواین مقاله برای آگاهی ازگیاه ریواس بودکه نتیجه می گیریم کهریواس چه خواصی داشته وچه استفاده های دارد.

فهرست منابع

1-    سعیدیان، عبدالحسین : دایره المعارف نو،تهران ،علم وزندگی،؟.

2-    عمید،حسن : فرهنگ فارسی، تهران ،موسسه انتشارات امیر کبیر،1374.

3-    انوری،حسن :فرهنگ روز سخن ،تهران،سخن،1383.

4-   ماه روان،احمد : فرهنگ گیاهان ایران، مشهد،ماهروان،1380.


ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ توسط کانون امام حسین(ع) نظرات ()