کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد کاج
به نام خدا،کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد حسینه کاج، در سال 1390 در روستای خورمیز سفلی، واقع در شهرستان مهریز تاسیس شد.هدف این وبلاگ ارسال مطالب فرهنگی هنری و گزارش عملکرد کانون می باشد.
حدیث از امام حسن مجتبی علیه السلام

  احادیث عربی با ترجمه فارسی

 نصیحت از سر اخلاص «اَیهَا النّاسُ إِنَّهُ مَنْ نَصَحَ لِلّهِ وَ اَخَذَقَوْلَهُ دَلیلاً هُدِیَ لِلَّتی هِیَ اَقْوَمُ وَ وَفَقَّهُ اللّهُ لِلرَّشادِ وَسَدَّدَهُ لِلْحُسْنی فَإِنَّ جارَاللّهِ آمِنٌ مَحْفُوظٌ وَ عَدُوَّهُ خائِفٌمَخْذُولٌ، فَاحْتَرِسُوا مِنَ اللّهِ بِکَثْرَهِ الذِّکْرِ.» هان ای مردم! کسی که برای خدانصیحت کند و کلام خدا را راهنمای خود گیرد، به راهی پایدار رهنمون شود و خداوند اورا به رشد و هدایت موفّق سازد و به نیکویی استوار گرداند، زیرا پناهنده به خدا درامان و محفوظ است و دشمن خدا ترسان و بییاور است و با ذکر بسیار خود را از [معصیتخدای] بپایید.  

 شناخت هدایت «وَاعْلَمُوا عِلْمًا یقینًا اَنـَّکُمْ لَنْ تَعْرِفُوا التُّقی حَتّی تَعْرِفُواصِفَهَ الْهُدی، وَ لَنْ تُمَسِّکُوا بِمیثاقِ الْکِتابِ حَتّی تَعْرِفُوا الَّذینَبَذَهُ وَ لَنْ تَتْلُوَا الْکِتابَ حَقَّ تِلاوَتِهِ حَتّی تَعْرِفُوا الَّذیحَرَّفَهُ، فَإِذا عَرَفْتُمْ ذلِکَ عَرَفْتُمُ الْبِدَعَ وَ التَّکَلُّفَ وَرَاَیتُمْ الْفِرْیهَ عَلَی اللّهِ وَ التَّحْریفَ وَ رَاَیتُمْ کَیفَ یهْوی مَنْیهْوی.» به یقینبدانید که شما هرگز تقوا را نشناسید تا آن که صفت هدایت را بشناسید، و هرگز بهپیمان قرآن تمسّک پیدا نمیکنید تا کسانی را که دورش انداختند بشناسید، و هرگز قرآنرا چنان که شایسته تلاوت است تلاوت نمیکنید تا آنها را که تحریفش کردند بشناسید، هرگاه این را شناختید بدعتها و بر خود بستن ها را خواهید شناخت و دروغ بر خدا و تحریفرا خواهید دانست و خواهید دید که آن که اهل هوی است چگونه سقوط خواهدکرد.

فاصله میان حقّ و باطل «بَینَ الْحَقِّ وَ الْباطِلِ اَرْبَعُ اَصابِعَ، مارَاَیتَ بِعَینَیکَ فَهُوَ الْحَقُّ وَ قَدْ تَسْمَعُ بِاُذُنَیکَ باطِلاًکَثیرًا.» بین حقّ وباطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بینی حقّ است و چه بسا با گوشخود سخن باطل بسیاری را بشنوی.


گردآوری : سید ناصرمیربلوکی

1-نصیحت از سر اخلاص «اَیهَا النّاسُ إِنَّهُ مَنْ نَصَحَ لِلّهِ وَ اَخَذَ قَوْلَهُ دَلیلاً هُدِیَ لِلَّتی هِیَ اَقْوَمُ وَ وَفَقَّهُ اللّهُ لِلرَّشادِ وَ سَدَّدَهُ لِلْحُسْنی فَإِنَّ جارَاللّهِ آمِنٌ مَحْفُوظٌ وَ عَدُوَّهُ خائِفٌ مَخْذُولٌ، فَاحْتَرِسُوا مِنَ اللّهِ بِکَثْرَهِ الذِّکْرِ.» هان ای مردم! کسی که برای خدا نصیحت کند و کلام خدا را راهنمای خود گیرد، به راهی پایدار رهنمون شود و خداوند او را به رشد و هدایت موفّق سازد و به نیکویی استوار گرداند، زیرا پناهنده به خدا در امان و محفوظ است و دشمن خدا ترسان و بییاور است و با ذکر بسیار خود را از [معصیت خدای] بپایید.  

2- شناخت هدایت «وَ اعْلَمُوا عِلْمًا یقینًا اَنـَّکُمْ لَنْ تَعْرِفُوا التُّقی حَتّی تَعْرِفُوا صِفَهَ الْهُدی، وَ لَنْ تُمَسِّکُوا بِمیثاقِ الْکِتابِ حَتّی تَعْرِفُوا الَّذی نَبَذَهُ وَ لَنْ تَتْلُوَا الْکِتابَ حَقَّ تِلاوَتِهِ حَتّی تَعْرِفُوا الَّذی حَرَّفَهُ، فَإِذا عَرَفْتُمْ ذلِکَ عَرَفْتُمُ الْبِدَعَ وَ التَّکَلُّفَ وَ رَاَیتُمْ الْفِرْیهَ عَلَی اللّهِ وَ التَّحْریفَ وَ رَاَیتُمْ کَیفَ یهْوی مَنْ یهْوی.» به یقین بدانید که شما هرگز تقوا را نشناسید تا آن که صفت هدایت را بشناسید، و هرگز به پیمان قرآن تمسّک پیدا نمیکنید تا کسانی را که دورش انداختند بشناسید، و هرگز قرآن را چنان که شایسته تلاوت است تلاوت نمیکنید تا آنها را که تحریفش کردند بشناسید، هر گاه این را شناختید بدعتها و بر خود بستن ها را خواهید شناخت و دروغ بر خدا و تحریف را خواهید دانست و خواهید دید که آن که اهل هوی است چگونه سقوط خواهد کرد.

3- فاصله میان حقّ و باطل «بَینَ الْحَقِّ وَ الْباطِلِ اَرْبَعُ اَصابِعَ، ما رَاَیتَ بِعَینَیکَ فَهُوَ الْحَقُّ وَ قَدْ تَسْمَعُ بِاُذُنَیکَ باطِلاً کَثیرًا.» بین حقّ و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بینی حقّ است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیاری را بشنوی.

4- آزادی و اختیار انسان «مَنْ اَحالَ الْمَعاصِیَ عَلَی اللّهِ فَقَدْ فَجَرَ، إِنَّ اللّهَ لَمْ یطَعْ مَکْرُوهًا وَ لَمْ یعْصَ مَغْلُوبًا وَ لَمْ یهْمِلِ الْعِبادَ سُدًی مِنَ الْمَمْلَکَهِ، بَلْ هُوَ الْمالِکُ لِما مَلَّکَهُمْ وَ القادِرُ عَلی ما عَلَیهِ اَقْدَرَهُمْ، بَلْ اَمَرَهُمْ تَخْییرًا وَ نَهاهُمْ تَحْذیرًا.» هر که گناهان را به خداوند نسبت دهد، به تحقیق، فاجر و نابکار است. خداوند به زور اطاعت نشود، و در نافرمانی مغلوب نگردد، او بندگان را مهمل و سرِخود در مملکت وجود رها نکرده، بلکه او مالک هر آنچه آنها را داده و قادر بر آنچه آنان را توانا کرده است میباشد، آنان را فرمان داده تا به اختیار خودشان آن را بپذیرند و نهیشان نموده تا به اختیار خود بر حذر باشند.

5- زهد و حلم و درستی « قیلَ لَهُ(علیه السلام) مَا الزُّهْدُ؟قالَ: اَلرَّغْبَهُ فِی التَّقْوی وَ الزَّهادَهُ فِی الدُّنْیا. قیل: فَمَا الْحِلْمُ؟ قالَ کَظْمُ الْغَیظِ وَ مَلْکُ النَّفْسِ. قیلَ مَا السَّدادُ؟ قالَ: دَفْعُ الْمُنْکَرِ بِالْمَعْرُوفِ.» از حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام) پرسیده شد که زهد چیست؟فرمود: رغبت به تقوا و بیرغبتی در دنیا. سوال شد حلم چیست؟ فرمود: فرو بردن خشم و تسلّط بر نفس. سوال شد سداد و درستی چیست؟ فرمود: برطرف نمودن زشتی به وسیله خوبی.

6- تقوا «اَلتَّقْوی بابُ کُلِّ تَوْبَه وَ رَاْسُ کُلِّ حِکْمَه وَ شَرَفُ کُلِّ عَمَل بِالتَّقْوی فازَ مَنْ فازَ مِنَ الْمُتَّقینَ.» تقوا و پرهیزکاری سرآغاز هر توبه ای، و سرّ هر حکمتی، و شرف و بزرگی هر عملی است، و هر که از با تقوایان کامیاب گشته به وسیله تقوا کامیاب شده است.

7- خلیفه به حقّ «إِنَّمَا الْخَلیفَهُ مَنْ سارَ بِسیرَهِ رَسُولِ اللّهِ(صلی الله علیه وآله وسلم) وَ عَمِلَ بِطاعَهِ اللّهِ وَ لَعَمْری إِنّا لاََعْلامُ الْهُدی وَ مَنارُ التُّقی.»خلافت فقط از آنِ کسی است که به روش رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)برود، و به طاعتِ خدا عمل کند، و به جان خودم سوگند که ما اهل بیت نشانه های هدایت و جلوه های پرفروغ پرهیزگاری هستیم.

8- حقیقت کرم و دنائت «قیلَ لَهُ(علیه السلام): مَا الْکَرَمُ؟قالَ: اَلاِْبْتِداءُ بِالْعَطِیهِ قَبْلَ الْمَسْاَلَهِ وَ إِطْعامُ الطَّعامِ فِی الَْمحَلِّ. قیلَ فَمَا الدَّنیئَهُ؟ قالَ: اَلنَّظَرُ فِی الْیسیرِ وَ مَنْعُ الْحَقیرِ.» از امام مجتبی سوال شد: کرم چیست؟فرمود: آغاز به بخشش نمودن پیش از درخواست نمودن و اطعام نمودن در وقت ضرورت و قحطی. سوال شد: دنائت و پستی چیست؟ فرمود: کوچک بینی و دریغ از اندک.

9- مشورت مایه رشد و هدایت «ما تَشاوَرَ قَوْمٌ إِلاّ هُدُوا إِلی رُشْدِهِمْ.» هیچ قومی با همدیگر مشورت نکنند، مگر آن که به رشد و کمالشان هدایت شوند.

10- لئامت و پستی «اَللُّوْمُ اَنْ لا تَشْکُرَ النِّعْمَهَ.» پستی آن است که شکر نعمت را نکنی.

11- بدتر از ننگ و زبونی «اَلْعارُ اَهْوَنُ مِنَ النّارِ.» ننگ و زبونی بهتر از دوزخ رفتن است.

12- رفیق شناسی «قالَ الْحَسَن(علیه السلام) لِبَعْضِ وُلْدِهِ: یا بُنَیَّ لا تُواخِ اَحَدًا حَتّی تَعْرِفَ مَوارِدَهُ وَ مَصادِرَهُ فَإِذَا اسْتَنْبطْتَ الْخُبْرَهَ وَ رَضیتَ الْعِشْرَهَ فَآخِهِ عَلی إِقالَهِ الْعَثْرَهِ وَ الْمُواساهِ فِی الْعُسْرَهِ.» امام حسن(علیه السلام) به یکی از فرزندانش فرمود: ای پسرم! با احدی برادری مکن تا بدانی کجاها میرود و کجاها میآید، و چون از حالش خوب آگاه شدی و معاشرتش را پسندیدی با او برادری کن به شرط این که معاشرت، بر اساس چشم پوشی از لغزش و همراهی در سختی باشد.

13- کار با توکّل «لا تُجاهِدِ الطَّلَبَ جِهادَ الْغالِبِ وَ لا تَتَّکِلْ عَلَی الْقَدَرِ إِتَّکالَ المُسْتَسْلَمِ.» چون شخص پیروز در طلب مکوش، و چون انسان تسلیم شده به قَدَر اعتماد مکن [بلکه با تلاش پیگیر و اعتماد و توکّل به خداوند، کار کن].

14- خویشاوند و بیگانه واقعی «اَلْقَریبُ مَنْ قَرَّبَتْهُ الْمَوَدَّهُ وَ إِنْ بَعُدَ نَسَبُهُ، وَ الْبَعیدُ مَنْ باعَدَتْهُ المَوَدَّهُ وَ إِنْ قَرُبَ نَسَبُهُ.» خـویشاونـد کسـی است کـه دوستـی و محبّت، او را نـزدیک کرده باشد و اگـر چـه نـژادش دور بـاشد.و بیـگانـه کسـی است کـه از دوستـی و محبّت به دور است و گرچه نژادش نزدیک باشد.

15- اعتماد به مقدَّرات الهی «مَنِ اتَّکَلَ عَلی حُسْنِ الاِْخْتِیارِ مِنَ اللّهِ لَهُ لَمْ یتَمَنَّ اَنـَّهُ فی غَیرِ الْحالِ الَّتی إِخْتارَهَا اللّهُ لَهُ.» هر که به نیک گزینی خداوند دلگرم باشد، آرزو نمیکند در وضعی جز آنچه خدا برایش برگزیده، باشد.

16- آثار رفت و آمد در مسجد «مَنْ اَدامَ الاِْخْتِلافَ إِلَی الْمَسْجِدِ اَصابَ إِحْدی ثَمان:آیهً مُحْکَمَهً وَ اَخًا مُسْتَفادًا وَ عِلْمًا مُسْتَطْرَفًا وَ رَحْمَهً مُنْتَظِرَهً وَ کَلِمَهً تَدُلُّهُ عَلَی الهُدی اَوْ تَرُدُّهُ عَنْ رَدًی وَ تَرْکَ الذُّنُوبِ حَیاءً اَوْ خَشْیهً.» هر که پیوسته به مسجد رود به یکی از این هشت فایده میرسد:1ـ نشانه ای استوار (فهم آیات الهی)،2ـ دوستی قابل استفاده،3ـ دانشی تازه،4ـ رحمتی مورد انتظار،5ـ سخنی که به راه راستش کشد،6ـ یا سخنی که او را از پستی برهاند،7ـ و ترک گناهان به خاطر شرم از خدا،8ـ یا ترک گناهان به خاطر خوف از خدا.

17- بهترین چشم و گوش و دل «إِنَّ اَبْصَرَ الاَبـْصارِ ما نَفَذَ فِی الخَیرِ مَذْهَبُهُ، وَ اَسْمَعُ الاَْسـْماعِ ما وَعَی التَّذْکیرَ وَ انْتَفَعَ بِهِ، اَسْلَمُ الْقُلُوبِ ما طَهُرَ مِنَ الشُّبُهاتِ.» همانا بیناترین دیده ها آن است که در طریق خیر نفوذ کند، و شنواترین گوشها آن است که پند و اندرز را در خود فرا گیرد و از آن سود برد، سالمترین دلها آن است که از شبهه ها پاک باشد.

18- تزکیه در پرتو عبادت «إِنَّ مَنْ طَلَبَ الْعِبادَهَ تَزَکیّ لَها، إِذا اَضَرَّتِ النَّوافِلُ بِالْفَریضَهِ فَارْفَضُوها.» به راستی هر که عبادت را به خاطر عبادت طلب کند خود را تزکیه نمودهاست. هر گاه مستحبّات به واجبات زیان رساند آن را ترک کنید.

19- عاقل خیرخواه «لا یغُشُّ الْعاقِلُ مَنِ اسْتَنْصَحَهُ.» عاقل و خردمند به کسی که از او نصیحت و اندرز خواهد، خیانت نکند.

20- ارزش دادن به آثار عبادت «إِذا لَقِیَ اَحَدُکُمْ اَخاهُ فَلْیقَبِّلْ مَوْضِعَ النُّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ.» هر گاه یکی از شما برادر خود را ملاقات کند، باید که محلّ نور پیشانی (یعنی محلّ سجده) او را ببوسد.

21- امید و پشتکار «وَ اعْمَلْ لِدُنْیاکَ کَاَنـَّکَ تَعیشُ اَبَدًا، وَ اعْمَلْ لاِخِرَتِکَ کَاَنـَّکَ تَمُوتُ غَدًا، وَ إِذا اَرَدْتَ عِزًّا بِلا عَشیرَه، وَ هَیبَهً بِلا سُلْطان فَاخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِیهِ اللّهِ إِلی عِزِّ طاعَهِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ.» برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی میکنی، و برای آخرتت به گونه ای کارکن که گویا فردا خواهی مُرد، و اگر عزّتی بدون بستگان و شکوهی بدون سلطنت خواهی، از معصیت و نافرمانی خدا به طاعت و فرمانبری خداوند عزّوجلَّ درآی.

22- نشانه های مکارم اخلاق «مَکارِمُ الاَْخْلاقِ عَشَرَهٌ: صِدْقُ اللِّسانِ وَ صِدْقُ الْبَاْسِ وَ إِعْطاءُ السّائِلِ وَ حُسْنُ الخُلْقِ وَ الْمُکافاتُ بِالصَّنائِعِ وَ صِلَهُ الرَّحِمِ وَ التَّذَمُّمُ عَلَی الْجارِ، وَ مَعْرِفَهُ الْحَقِّ لِلصّاحِبِ وَ قِرْیُ الضَّیفِ وَ رَاْسُهُنَّ الْحَیاءُ.» مکارمو فضائل اخلاق ده چیز است:1 ـ راستگویی، 2 ـ راستگویی در وقت سختی و گرفتاری، 3 ـ بخشش به سائل، 4 ـ خوش خُلقی، 5 ـ پاداش در مقابل کارها و ابتکارات، 6 ـ پیوند با خویشان، 7 ـ حمایت از همسایه، 8 ـ حق شناسی درباره دوست و رفیق، 9 ـ میهمان نوازی، 10 ـ و در راس همه اینها شرم و حیاست.

23- پرهیز از تملّق و بدگویی «قالَ(علیه السلام) لِرّجُل : إِیاکَ اَنْ تَمْدَحَنِی فَاَنـَا اَعْلَمُ بِنَفْسِی مِنْکَ اَوْتُکَذِّبَنِی فَإِنَّهُ لا رَاْیَ لِمَکْذُوب اَوْتَغْتابَ عِنْدِی اَحَدًا.» امام به شخصی فرمود : مبادا مرا ستایش کنی، زیرا من خود را بهتر میشناسم، یا مرا دروغگو شماری، زیرا دروغگو اندیشه و عقیده [ثابتی] ندارد، یا کسی را نزد من بدگویی نمایی.

24- عوامل هلاکت آدمی هَلاکُ النّاسِ فی ثَلاث: اَلْکِبْرُ، اَلْحِرْصُ، اَلْحَسَدُ. اَلْکِبْرُ بِهِ هَلاکُالدّینِ وَ بِهِ لُعِنَ إِبْلیسُ. اَلْحِرْصُ عَدُوُّ النَّفْسِ وَ بِهِ اُخْرِجَ آدَمُ مِنَ الْجَنَّهِ. اَلْحَسَدُ رائِدُ السُّوءِ وَ بِهِ قَتَلَ قابیلُ هابیلَ. هلاکت و نابودی مردم در سه چیز است:کبر، حرص، حسد. تکبّر که به سبب آن دین از بین میرود و به واسطه آن، ابلیس، مورد لعنت قرار گرفت. حرص که دشمن جان آدمی است وبه واسطه آن آدم از بهشت خارج شد. حسد که سررشته بدی است و به واسطه آن قابیل، هابیل را کشت.

25- تقوا و تفکّر «اُوصیکُمْ بِتَقْوَی اللّهِ وَ إِدامَهُ التَّفَکُّرِ فَإِنَّ التَّفَکُّرَ اَبُو کُلِّ خَیر وَ اُمُّهُ.» شما را به پرهیزگاری و ترس از خدا و ادامه تفکّر و اندیشه سفارش میکنم، زیرا که تفکّر و اندیشه، پدر و مادر تمام خیرات است.

26- شستشوی دستها قبل و بعد از غذ «غَسْلُ الْیدَینِ قَبْلَ الطَّعامِ ینْفِی الْفَقْرَ وَ بَعْدَهُ ینْفِی الْهَمَّ.» شستن دستها پیش از غذا، فقر را از بین میبرد و بعد از غذا، غم و اندوه را میزداید.

27- دنیا، سرای عمل «اَلنّاسُ فی دارِ سَهْو وَغَفْلَه یعْمَلُونَ وَ لا یعْلَمُون فَإِذا صارُوا إِلی دارِ الاْخِرَهِ صارُوا إِلی دارِ یقین یعْلَمُونَ وَ لا یعْمَلُونَ.» مردم در این دنیا در سرای بیخبری و غفلت به سر میبرند، کار میکنند و نمیدانند. وقتی که به سرای آخرت رفتند، به خانه یقین میرسند، آن گاه است که میدانند، ولی دیگر کار نمیکنند.

28- همراهی با مردم «صاحِبِ النّاسَ بِمِثْلِ ما تُحِبُّ اَنْ یصاحِبُوکَ.» چنان با مردم مصاحبت داشته باش که خود دوست داری به همان گونه با تو مصاحبت کنند.

29- عقاب و ثواب مضاعف «وَ اللّهِ إِنّی لاََخافُ اَنْ یضاعَفَ لِلْعاصی مِنَّا الْعَذابُ ضِعْفَینِ وَ اَرْجُوا اَنْ یوْتِیَ الُْمحْسِنَ مِنّا اَجْرَهُ مَرَّتَینِ.» به خدا قسم من ترس از آن دارم که عذاب گناهکاران از ما اهل بیت دو چندان گردد، و امید آن را دارم که نیکوکار از ما اهل بیت نیز پاداشش دو برابر باشد.

30- نقش عقل، همّت و دین «لا اَدَبَ لِمَنْ لا عَقْلَ لَهُ، وَ لا مُرُوَّهَ لِمَنْ لاهِمَّهَ لَهُ، وَ لا حَیاءَ لِمَنْ لا دینَ لَهُ.» کسی که عقل ندارد، ادب ندارد و کسی که همّت ندارد، جوانمردی ندارد و کسی که دین ندارد، حیا ندارد.

31- تعلیم و تعلّم «عَلِّمِ النّاسَ عِلْمَکَ وَ تَعَلَّمْ عِلْمَ غَیرِکَ.» مردم را با دانشت، دانش بیاموز و خود نیز دانش دیگران را فراگیر.

32- روی آوردن به چه کسی؟ «لا تَاْتِ رَجُلاً إِلاّ اَنْ تَرْجُوَ نَوالَهُ اَوْ تَخافَ بَاْسَهُ اَوْ تَسْتَفیدَ مِنْ عِلْمِهِ اَوْ تَرْجُوَ بَرَکَتَهُ وَ دُعائَهُ اَوْ تَصِلَ رَحِمًا بَینَکَ وَ بَینَهُ.»نزد کسی مرو، مگر آن که به بخشش او امیدوار، یا از قدرتش بیمناک، یا از دانشش بهره مند، یا به برکت و دعایش امیدوار باشی، یا آن که بین تو و او پیوند خویشاوندیای باشد.

33- عقل و جهل «لا غِنی اَکْبَرُ مِنَ الْعَقْلِ وَ لا فَقْرَ مِثْلُ الْجَهْلِ وَ لا وَحْشَهَ اَشَدُّ مِنَ الْعُجْبِ، وَ لا عَیشَ اَلَذُّ مِنْ حُسْنِ الْخُلْقِ.» هیچ بینیازیای بزرگتر از عقل و هیچ فقری مانند جهل و هیچ وحشتی سختتر از خودپسندی و هیچ عیشی لذّت بخشتر از خوش اخلاقی نیست.

34- علی(علیه السلام)، دروازه ایمان «إِنَّ عَلِیا بابٌ مَنْ دَخَلَهُ کانَ مُوْمِنًا وَ مَنْ خَرَجَ مِنْهُ کانَ کافِرًا.» علی(علیه السلام) دروازه ایمان است، هر که داخل آن شد مومن و هر که خارج از آن شد کافر است.

35- حقّ اهل بیت «وَ الَّذی بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لا ینْتَقِصُ اَحَدٌ مِنْ حَقِّنا إِلاّ نَقَصَهُ اللّهُ مِنْ عَمَلِهِ.» قسم به خدایی که محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم) را به حقّ برانگیخت، هیچ کس از حقّ ما اهل بیت چیزی را کم نکند، مگر آن که خداوند از عملش چیزی را کم گرداند.

36- اوّل سلام، آن گاه کلام «مَنْ بَدَاَ بِالْکَلامِ قَبْلَ السَّلامِ فَلا تُجیبُوهُ.» کسی که پیش از سلام کردن، آغاز به سخن گفتن نماید، جوابش را ندهید!

37- نیکی و پرسش؟ «اَلشُّرُوعُ بِالْمَعْرُوفِ وَ الاِْعْطاءُ قَبْلَ السُّوالِ مِنْ اَکْبَرِ السُّوْدَدِ.» آغاز نمودن به نیکی و بذل و بخشش، پیش از درخواست نمودن، از بزرگترین شرافتها و بزرگیهاست.


38- فراگیری و کتابت دانش «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطیعُوا حِفْظَهُ فَاکْتُبُوهُ وَ ضَعُوهُ فی بُیوتِکُمْ.» دانش را فرا گیرید و اگر توانِ حفظ کردنش را ندارید آن را بنویسید و در خانههایتان بگذارید.

39- دعای مستجاب «اَنـَا الضّامِنُ لِمَنْ لَمْ یهْجِسْ فی قَلْبِهِ إِلاَّ الرِّضا اَنْ یدْعُوَ اللّهَ فَیسْتَجابُ لَهُ.» کسی که در قلبش جز رضا و خشنودی خدا خطور نکند، چون خدا را بخواند، من ضامن اجابت دعای او هستم.

40- عبادت و پرستش «مَنْ عَبَدَ اللّهَ عَبَّدَ اللّهُ لَهُ کُلَّ شَیْء.» کسی که خدا را اطاعت و عبادت کند، خداوند همه چیز را مطیع او گرداند.

احادیث از امام حسن مجتبی(ع)

-امام حسن(ع)فرمودند:هیچ ملتی با هم مشورت نکردند مگر انکه راه درست خودرا پیداکند.
منبع:کتاب یک هزار حدیث/ص۱۰۴/ح۲/به نقل ازتحف العقول/ص۲۳۳
…………………………………………………………………………………………
-امام حسن(ع)فرمودند:مساجد مخصوص ۳طائفه بود:
۱- نمازگزارن
۲- تالی قران
۳- متعلم علم
درحالی که الان عده ای به خریدوفروش مشغولندوعده ای به غیبت مردم وعده ای به گفتارهای دشمنی های باطل .
منبع:ارشادالقلوب الی الصواب/ج۱/ص۷۸
…………………………………………………………………………………………
-امام حسن (ع)فرمودند:بامردم انگونه معاشرت کن که دوست داری باتومعاشرت کنند.
منبع:اعلام الدین/ص۲۹۷
…………………………………………………………………………………………
-امام حسن (ع)درپاسخ کسی که گفت :دروجودشماتکبراست فرمودند:هرگز،تکبرتنهاازان خداست امادروجود من عزت است خدای متعال فرموده است عزت ازان خدا وپیامبر او و مومنان است.
منبع:کتاب یک هزار حدیث/ص۱۶۳/ح۱۰/به نقل ازبحار/ج۲۴/ص۳۲۵/ح۴۰
…………………………………………………………………………………………
-امام حسن بن علی (ع)فرمودند:دخترت رابه ازدواج مردی باتقوا دراور زیرا اگردخترت را دوست بدارد گرامیش میدارد واگردوستش نداشته باشد به اوظلم نمیکند.
منبع:مکارم الاخلاق /ص۲۰۴۷
…………………………………………………………………………………………
-امام حسن(ع)درمورد خبرازشهادت امام حسین(ع)فرمودند:هیچ روزی مثل روز تو نیست.
منبع:امالی شیخ صدوق/ص۱۰۱/ح۳/وبحار/ج۴۵/ص۲۱۸/ح۴۴
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن (ع)فرمودند:بهترین بخشش ازمال تو ان است که ابروی تورا حفظ کند زیرا یکی ازراه های جذب خوبی ها پرهیزازبدی است.
منبع: انساب الاضراف /ج۳/ص۲۳/ح۳۱
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن بن علی (ع)فرمودند:هرگاه سخنان کسی راشنیدی که ابروی مردم رامیریزد تلاش کن که چنین فاسدی تورا نستاید .
منبع:بحار/ج۷۱/ص۹۸/ح۳۴
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن(ع)فرمودند:خودرابرای سفر اخرت اماده کن وتوشه ی سفراخرت راپیش ازانکه مرگت فرارسد فراهم کن.
منبع:منتهی الامال /ج۱/ص۱۶۹
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن بن علی (ع)فرمودند:کسی که ازدنیا برود وامام زمان خودرا نشناسد بامگ جاهلی مرده است.
منبع:یوم الخلاص/ص۴۴
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن بن علی (ع)فرمودند:شمارامام های معصوم (ع)به عددماه های سال است.
منبع: المقتطفات/ج۲/ص۲۸۵
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن(ع)فرمودند:کسی که امام های معصوم رابا قلب خوددوست بدارد وبادست وزبان خود مارایاری کند چنین فردی دربهشت درجایگاه اختصاصی ماست .
منبع:امالی مفید/ص۳۳/ح۸
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن بن علی (ع)فرمودند:کسی که به سوی مااید ودرمحفل ما شرکت کتد به یکی از۴فائده خواهد رسید :
۱- به دست اوردن استدلال محکم
۲- اگاهی ازاجرای عدالت
۳- بهره وری ازدوستی وبرادری
۴- فیض همنشینی بادانشمندان.
منبع:البیان وتبین /ج۲/ص۱۴۷
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن بن علی (ع)فرمودند:ان کسی که اگر تمام دنیا ازاو بود ووی ان رادرموارد لازم وواجب انفاق می کردپس ازان درخویشتن چنین احساس می کرد که برگردن اوحق دیگری نیز هست.
منبع:مستدرک الوسائل/ج۱۵/ص۲۵۹
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن(ع)فرمودند:وقتی یکی ازشما برادر خویش راملاقات کرد جایگاه نوردرپیشانی اورامی بوسد.
منبع:تحف العقول/ص۲۳۶
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن بن علی (ع)فرمودند:بخشش هم درتنگ دستی وهم درگشایش است .
منبع:مسندامام مجتبی/ص۶۷۵
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن(ع)فرمودند:بیعت بر اساس کتاب خدا وسنت پیامبر (ص)شرطی است که در سرلوحه ی تمام بیعت ها می اید.
منبع:تاریخ طبری/ج۳/ص۱۶۴
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن بن علی (ع)فرمودند:رسول خدا چنان بود که اگر کسی اورادر خواست می کردخواسته اش رابراورده می کرد.
منبع:تاریخ یعقوبی/ج۲/ص۲۲۷
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن(ع)فرمودند:حضرت محمد (ص)وعلی (ع)پدران این امتند پس خوشا به حال کسی که به حق انان عارف باشد.
منبع:تفسیربرهان/ج۳/ص۲۴۵
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن بن علی (ع)فرمودند:وقتی برای شما فرزندی متولدشد به اوبگوید خداراشکرکن قدم نورسیده مبارک باشد.
منبع:مستدرک الوسائل/ج۱۵/ص۱۲۶
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن(ع)فرمودند:پس ازمکیدن زبان پیامبر(ص)هرگزتشنگی برمن چیره نشد وپس ازدعای ایشان هرگزهراسی دردل من راه نیافت .
منبع:مناقب حضرتعلی(ع)/ج۲/ص۲۳۲
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن بن علی (ع)فرمودند:اگرتودرزمان مواجه شدن باامری ناپسند دربرابر ان عکس العمل مناسب وخوبی انجام دهی برای دینت بهتراست.
منبع:العقدالفرید/ج۲/ص۸۴
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن(ع)فرمودند:هرکس نماز صبح رابخواند وسپس ذکرخداکند تاخورشید طلوع کند وسپس ۲یا۴رکعت نمازگزارد پوست بدنش ازگزند اتش درامان است .
منبع:کنزالعمال /ج۲/ص۱۵۱
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن بن علی (ع)فرمودند:دانایت رابه مردم بیاموز ودانش دیگران رافراگیر دراین صورت هم دانایت راعمیق کرده ای وهم انچه که نمیدانی فراگرفته ای.
منبع:بحار/ج۷۵/ص۱۱۱
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن(ع)فرمودند:سفارش میکنم برتقوای الهی ومداومت بر تفکرزیرا تفکر منشاءهرخیروبرکت برای هرامتی است.
منبع:مسندامام مجتبی (ع)/ص۷۱۸
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن بن علی (ع)فرمودند:پرهیزکاری در دین ومدیریت درزندگانی وصبردرناگواری.
منبع :بحار/ج۶۸/ص۳۴۷
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن(ع)فرمودند:هماناکه طلحه وزبیر بارغبت ومیل باعلی (ع)بیعت کردندوبیعت باایشان راشکستند خوشا به حال انکه درجهادباانان شتاب کتد.
منبع:الجمل/ص۲۶۴
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن بن علی (ع)فرمودند:هرکس درحاجت برادر مسلمانش برایدونیاز اورابرطرف کندحج وعمره ای برای او نوشته شودواگربرطرف نشد یک عمره برای او می نویسند.
منبع:کنزالعمال /ج۱۵/ص۷۷۴
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن(ع)فرمودند:هراینه براوردن حاجت برادر دینی محبوبتر است نزد من ازاعتکاف یک ماه.
منبع:تاریخ دمشقک/ج۷/ص۲۶
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن بن علی (ع)فرمودند:ازدست رفتن نیازبهتر ازان است که ازغیر اهلش بخواهی.
منبع:تاریخ یعقوبی /ج۲/ص۲۲۷
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن(ع)فرمودند:من ظالمی مظلوم نماتر ازحسود سراغ ندارم .
منبع:بحار/ج۷۵/ص۱۷۱
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن(ع)فرمودند:عادت ها قدرتمند هستندوبرانسان غلبه می کنندپس هرکس درسروخلوت خودبه چیزی معتاد شود ان عادت بددراشکارونزد مردم اورارسوا خواهد کرد.
منبع:تنبیه الخواطر/ص۴۳۲
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن(ع)فرمودند:کمترین درجه عاق والدین ونافرمانی دربرابر انان این است که انان راازدیدار خودمحروم ساخته ورفت وامد خود رابا انها قطع کنی .
منبع:بحارالانوار/ج۷۵/ص۱۱۲
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن(ع)فرمودند:هرکس خداراعبادت کند خداهمه چیز رابراو رام کند.
منبع:بحارالانوار/ج۶۸/ص۱۸۴
…………………………………………………………………………………………
 امام حسن(ع)فرمودند:عبادت درانتظارفرج بودن است.
منبع:تاریخ یعقوبی/ج۲/ص۲۲۷
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن(ع)فرمودند:وقتی سربلندی بدون عشیره وهیبت بدون قدرت خواستی ازخواری نافرمانی خدا خارج شو ودرعزت اطاعت خدای بزرگ درای.
منبع:مستدرک الوسائل/ج۱۱/ص۲۵۸
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن(ع) درمورد عقل فرمودند:فروبردن غم واندوه مماشات بادشمنان.
منبع:امالی صدوق/ص۵۳۴
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن(ع)فرمودند:پیامبر(ص)چنان بود که اگرروز وحی میرسید تاشب نشده علی(ع)راازان اگاه می کرد واگرشب وحی میرسیدتاصبح نشده علی (ع)راگاه میکرد.
منبع:امالی صدوق/ص۴۴۰و۴۴۱
…………………………………………………………………………………………
- امام حسن(ع)فرمودند:قامت اسلام باشمشیرعلی (ع)راست شد.
منبع:احقاق حق/ج۱۴/ص۳۲۲


ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ساعت ٤:٤٠ ‎ب.ظ توسط کانون امام حسین(ع) نظرات ()