کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد کاج
به نام خدا،کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد حسینه کاج، در سال 1390 در روستای خورمیز سفلی، واقع در شهرستان مهریز تاسیس شد.هدف این وبلاگ ارسال مطالب فرهنگی هنری و گزارش عملکرد کانون می باشد.
قلعه خورمیز، اثری از ساسانیان در مهریز Khormiz Castle,left from the Sasanian

قلعه خورمیز در خورمیز سفلی در 3 کیلومتری جنوب غربی شهر مهریز واقع شده است.

Khormiz Castle 3 km southwest of the city in the Lower Khormiz Mehriz is located.

 

khormiz castle

 

 

به گزارش روابط عمومی کانون فرهنگی وهنری امام حسین(ع)مسجد حسینیه کاج،

 

Public Relations artistic and cultural center of Imam Hussein (AS) Mosque mounth KAJ (pine),

 

 

khormiz castle

 

بر روی صخره سنگی به ارتفاع 5 متر از سطح زمین و مشرف به روستا، قلعه ای با خشت و گل و زیر ساخت سنگی شکل گرفته که جنبه دفاعی داشته و به فرمان شاه هرمز، پسر انوشیروان ساسانی، بنا نهاده شده است. بنا دارای 6 برج نگهبانی بوده که 4 برج آن در چهار گوشه های قلعه و 2 برج دیگر به صورت قرینه در میانه ضلع کشیده قله قرار گرفته است. لبه حصار مابین برجها، کنگره ای و دارای تیرکشهایی جهت مقابله با مهاجمین می باشد. قلعه سازه ای خشتی و سنگی داشته و جز سر در ورودی که در دو طبقه می باشد، مابقی فضاها در یک طبقه بنا شده اند. در داخل بنا نیز چاهی سنگی با مقطع مربع شکل و به عمق 15 متر قرار دارد که به چاه صاحب الزمان معروف است و احتمالا در گذشته به منظور تامین آب آشامیدنی قلعه نشینان حفر گردیده است. قلعه خورمیز دارای طول و عرض 32 ×63 متر و 6 برج می باشد. چهار برج چهار گوشه و 2 برج در قرینه یکدیگر در جهت طول قلعه ساخته شده اند.

 

On a rocky cliff overlooking the ground level to a height of 5 meters from the village, a castle built with mud brick and stone, formed under the command of Defense and the King of Hormuz, the son Anoushirvan Sassanid has been established. The building has four towers at the four corners, six guard towers and two towers of the castle in the middle of the other side of the symmetric stretching peak is located. Border fence between towers, Congress has to deal with aggressors is Bulletproof. Castle brick and stone structure and the only entrance is on two floors, the remaining spaces are built on one floor.
As well shape the stone into square cross section and a depth of 15 meters, which is well known as Lord

 


And probably in the past has been dug to provide drinking water for the castle dwellers. Castle Khvrmyz length and width of 32 × 63 meters and the tower is 6. The four corner towers and two towers of the castle were built to mirror each other.

 

 

khormiz castle

 

نقل می شود که در دوره ای سیدرکن الدین حسینی بانی مسجد جامع یزد مدتی در آن زندانی بوده است. قدمت این بنای تاریخی به دوره ساسانی بر می گردد. این بنا در سال 1378 هجری شمسی و به شماره 2338به ثبت رسیده است.

 

It is narrated that al-Husseini, the founder of the mosque of Yazd Sydrkn period of time in prison. The monument dates back to the Sassanid era is over. Built in 1378 Hijri and 2338 numbers have been recorded.

 

 

از این که وبلاگ ما را برای دیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم...

 

Thank you for choosing to view this blog...
 
ما را به خاطر اشتباهات ترجمه ببخشید...
 
... We are sorry for the translation errors

 


لينك | نوشته شده در ساعت توسط مدیر