کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد کاج
به نام خدا،کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد حسینه کاج، در سال 1390 در روستای خورمیز سفلی، واقع در شهرستان مهریز تاسیس شد.هدف این وبلاگ ارسال مطالب فرهنگی هنری و گزارش عملکرد کانون می باشد.
نشست اعضای شورای واحد خواهران کانون فرهنگی وهنری امام حسین (ع) مسجد حسینیه کاج

 به گزارش روابط عمومی کانون فرهنگی هنری امام حسین مسجد حسینیه کاج

جلسه شورای واحد خواهران کانون فرهنگی و هنری امام حسین (ع) مسجد حسینیه کاج خورمیز سفلی شهرستان مهریز  در محل کانون باحضورمدیرمسئول  تشکیل شد.

در این نشست مدیرمسئول  درخصوص اهداف ووظایف واحد خواهران  ومسائل مربوط به کانون وجذب افراد بیشتر به مسجد وبرنامه های که می تواند به اجرا بگذارند صحبت نمودوهمچنین افزود:هدف از تشکیل این شورا پیگیری و انجام هرچه سریعتر کارها و فعالیت های محوله به واحد خواهران می باشد.

مسئول واحد خواهران کانون هدف از برگزاری این نشست را انتخاب اعضاء شورا،تبیین و شرح وظایف اعضای شورا و تبیین برنامه های آینده واحد خواهران اعلام کرد.

 

 


لينك | نوشته شده در ساعت توسط مدیر