کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد کاج
به نام خدا،کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد حسینه کاج، در سال 1390 در روستای خورمیز سفلی، واقع در شهرستان مهریز تاسیس شد.هدف این وبلاگ ارسال مطالب فرهنگی هنری و گزارش عملکرد کانون می باشد.
برنامه های فرهنگی وجنبی وهیاتهای مذهبی

از اول محرم هیاتهای مذهبی با سینه وزنجیر زنی درحسینیه ها ومساجدشروع شد که هیاتها با برنامه های مختلف مذهبی درطول مدت برنامه ریزی وهمچنین برنامه های ازقبیل چای وشام و... درطول دهه اول وبستن وآذین بندی ماشینها وگروه تعزیه  جهت برنامه روز عاشورا درزینبیه وآماده نمودن امکانات جهت  عاشورا اقدام  شد که  کانون فرهنگی وهنره لملم حسین(ع) مسجدحسینیه کاج از کلیه هیاتها عزاداری ومذهبی وهیات امنای مساجد وزینبیه وهمچنین کلیه دست اندکاران  وکانون های فرهنگی وهنری مساجد  درامر دهه اول محرم کمال تشکر رادارد که باعث خشنودی امام زمان (عج) می باشد

حسنیه کاج

 

حسینیه حاج نصرالدین معروف به وادی السلام

آماده سازی کاروان  عاشور ادرزینبیه سیداشهدا(ع)

مهمانسرا حسینیه کاج

مسجد وآبدارخانه حسینیه کاج

 


لينك | نوشته شده در ساعت توسط مدیر