کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد کاج
به نام خدا،کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد حسینه کاج، در سال 1390 در روستای خورمیز سفلی، واقع در شهرستان مهریز تاسیس شد.هدف این وبلاگ ارسال مطالب فرهنگی هنری و گزارش عملکرد کانون می باشد.
جلسه اعضای گروه نمایش محبین اهل بیت(ع)

به گزارش روابط عمومی کانون فرهنگی وهنری امام حسین (ع) مسجد حسینیه کاج اولین جلسه هیات امنای گروه نمایش محبین اهل بیت (ع) کانون درمحل کانون وکتابخانه جهت برنامه ریزی ومقدمات تمرین گروه وارائه طرح جهت نمایشنامه تشکیل شد که اعضا پس از صبحتهای که باهم داشتند مقر شد طرح نمایشنامه اولیه تهیه ودرحین اجرای نسبت به آماده نمدن نمایشنامه اقدام شود

 


لينك | نوشته شده در ساعت توسط مدیر