درخت و درختکاری : درخت این جاندار بی زبان ازگرانبهاترین آفریده ها برای آدمی است کمتر کسی است که به عمرش درخت نکاشته باشد و یا لااقل در فکر کاشتن یک درخت نبوده باشد ، درختکاری یک سنت پسندیده است که همه مردم به آن علاقه دارند. ما هم باید به درختکاری توجه بیشتری داشته باشیم و همه ساله درخت بکاریم و از آن نگهداری کرده و ذیگران را هم در این کار خداپسندانه تشویق نماییم.